Heterocera op Java verzameld door Mr. M. C. Piepers, met aanteekeningen en beschrijvingen der nieuwe Soorten

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith